kieltääkö koraani alkoholin krem şanti nasıl yapılır nedir 6/2010
baleros de carro dañados anaïs delva album disney 1.12.2014

meritaimenta heittämällä facebook Akavan hallitusohjelmatavoitteet: Kunnon työolot – pitkät työurat

Työurien pidentämiseen ei ole yhtä lääkettä

Työurat pitenevät, jos ihmiset voivat hyvin työssä ja kartuttavat osaamistaan. Työuran alku- ja loppuvaiheisiin tarvitaan tehotoimia, jotta nuoret pääsevät työelämään aikaisemmin ja ikääntyvät pysyvät työelämässä pidempään kuin nykyisin.

Työuria on pidennettävä, sillä yhteiskunta tarvitsee kipeästi työn tekemisestä saatavia verotuloja. Niiden avulla varmistetaan hyvinvointipalvelujemme rahoituspohjaa. Suomalaiset ikääntyvät, ja siihen liittyvät kustannukset kasvavat tulevaisuudessa valtavasti.

Työuria on pidennettävä alusta, keskeltä ja lopusta. Se onnistuu parhaiten, kun huolehditaan työhyvinvoinnista ja osaamisen ylläpitämisestä. Joustavia työaikajärjestelmiä tulee lisätä: esimerkiksi työaikapankein voidaan parantaa olennaisesti työaikasuojelua ja työntekijöiden työkykyä. Työnantajalle työssä jaksamisen kohentuminen merkitsee tuottavuuden kasvua.

Työuran alkamista pitää varhentaa. Sen vuoksi on varmistettava, että vastavalmistuneille riittää töitä. Siksi koulutusmäärät on saatava vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on tuettava ajoissa, ja työelämän on oltava niin joustava, että töitä voi tehdä myös osatyökykyisenä.

Vanhuuseläkeiän alarajalla on työurien pidentämisessä melko pieni merkitys. Alkuvuonna 2009 vyörymään lähtenyt keskustelu eläkeiästä on onneksi asettunut oikeisiin uomiinsa ja laajentunut pohdinnaksi työurien pidentämisestä, työllisyydestä ja talouskasvusta.

Työurien pidentämisen tarve ei johdu eläkejärjestelmästä, joka on kestävällä pohjalla. Sen sisään on jo aiemmin rakennettu mekanismi, joka ottaa huomioon suomalaisten eliniän pidentymisen: elinaikakerroin pienentää eläkkeitä sitä mukaa, kun elinikä pitenee. Tason laskua voi kompensoida työskentelemällä pidempään. Työurien pidentyminen ei itse asiassa pitkällä aikavälillä vähennä eläkejärjestelmän kuluja, sillä pidemmät työurat merkitsevät suurempia eläkkeitä.

Työurien pidentäminen osana Akavan hallitusohjelmatavoitteita


  •  Työaikoja joustavoitetaan työaikapankeilla ja osa-aikatyömahdollisuuksilla.
  • Luodaan kannusteita osaamisen kehittämiseen.
  • Työnantajien vastuuta ikääntyneiden työllistämisestä lisätään.
  •  Nuorten syrjäytyminen ehkäistään.