bataatti porkkanasosekeitto inkivääri jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2015 1/2010
myydään fretti fi confession définition synonyme 10.3.2010

Akava jatkaa kasvuaan

Akavan jäsenjärjestöt kasvoivat yhteensä lähes 11 000 jäsenellä vuonna 2009. Akavan kokonaisjäsenmäärä on nyt 548 000.

Eniten kasvoivat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: kumpaankin liittyi yli kaksituhatta uutta jäsentä vuonna 2009. Lähes kahden tuhannen jäsenen kasvun saavutti Akavan Erityisalat. Yli tuhat uutta jäsentä liittyi Tradenomiliitto TRALiin ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiaan.

Akava on kasvanut vahvasti koko 2000-luvun, mikä johtuu paljolti koulutustason noususta. Lisäksi Akavan kokonaisjäsenmäärä on noussut, kun uusia liittoja on siirtynyt Akavaan. Vuonna 2009 Akavaan tai sen jäsenjärjestöihin liittyivät itsenäisinä ryhminä Kirkon Nuorisotyöntekijät KNT, Suomen Verotarkastajat SVT ja Valtion tutkimusalojen diplomi-insinöörit VTDI.

Akavassa on 34 jäsenjärjestöä. Niistä suurin on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ yli 120 000 jäsenellään. Neljä seuraavaksi suurinta ovat Tekniikan Akateemisten Liitto TEK (73 000 jäsentä), Uusi Insinööriliitto UIL (62 000), Suomen Ekonomiliitto SEFE (47 000) sekä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ (27 000).

Jäsenistöstä 51 prosenttia on naisia. Akavalaisista 54 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla, 43 prosenttia kunnissa, valtiolla ja kirkon sektorilla sekä 3 prosenttia ammatinharjoittajina tai yrittäjinä. Opiskelijoita jäsenistä on reilut 101 000.

Valtion neuvotteluista kohtuullisen hyvä tulos

Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos. Sopimus on kaksivuotinen ajalla 1.3.2010–29.2.2012.

Noin 88 000 valtion virkamiestä ja työntekijää koskeva neuvottelutulos sisältää yleiskorotuksen 1.3.2010 alkaen sekä paikallisen virastoerän 1.9.2010 lukien. Yleiskorotus on suuruudeltaan 0,55 prosenttia ja virastoerä 0,43 prosenttia.

Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen 26.3.2010. Virastokohtaisia neuvotteluja voidaan käydä ennen sitä, tai ne voidaan siirtää syksyyn.

Neuvotteluosapuolet tarkastelevat sopimusta 31.1.2011 mennessä, ja sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011.

– Neuvottelukierroksen lähtökohdat olivat melko synkät, kun työnantajan ensimmäinen tarjous sisälsi nollakorotuksen ja esitti luopumista keskitetysti lomarahoista tai osasta niitä. Siihen nähden tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, arvioi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Neuvottelutulokseen ei sisälly heikennyksiä, kuten lomarahojen leikkauksia. Siinä painotetaan työelämän laatua ja työurien pidentämistä tukevia sopimusmääräyksiä ja toimenpiteitä. Henkilöstön asema muutostilanteissa paranee, samoin henkilöstön edustajien asema ja tiedonsaanti.

– Luottamusmiesten tiedonsaantiin sovittiin vähimmäistaso sen korostamiseksi, että luottamusmiehille toimitettavien tilastotietojen on oltava mahdollisimman ajantasaisia. Lisäksi työnantajan ja luottamusmiehen on vuosittain keskusteltava yhteistyön toimivuudesta ja sen kehittämisestä, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen sanoo.

Sopimuskaudelle 2010–2012 asetetaan lukuisia työryhmiä. Työryhmien tehtäväkenttinä ovat muun muassa valtion palkkausjärjestelmien kehittäminen, työkyvyn edistäminen ja työterveyshuolto, työaikajärjestelyt sekä yhteistoiminnan kehittäminen.

Neuvottelutulos lisää valtion virastojen mahdollisuuksia joustaviin työaikajärjestelyihin. Sopimuskauden 2010–2012 aikana niissä voidaan kokeilla kolmea järjestelyvaihtoehtoa.

– Pidennetyn työajan mallissa voidaan viikoittaiseksi säännölliseksi työajaksi tilapäisesti sopia enintään 40 tuntia viikossa, pidennystä vastaavalla palkankorotuksella. Yksilöllinen työaika soveltuu tehtäviin, joita tehdään pääosin muualla kuin varsinaisella työpaikalla. Siinä virkamies huolehtii työaikansa tasoittamisesta keskimäärin säännölliseksi viikoittaiseksi työajaksi. Tiivistetty työaika tarkoittaa, että viikon työtunnit tehdään neljässä päivässä ja yksi päivä voidaan pitää viikoittain vapaana, kertoo Markku Nieminen.

Yliopistojen työehtosopimuksesta päästiin neuvotteluratkaisuun

Yksityisen Opetusalan Liitto ry ja Suomen yliopistojen työnantajayhdistys Syty ry sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry saavuttivat 9.3.2010 neuvottelutuloksen ensimmäisestä, yksinomaan yliopistoja koskevasta työehtosopimuksesta.

Sopimus on kaksivuotinen ajalla 1.3.2010–29.2.2012. Sopimuksen kustannusvaikutus vuodelle 2010 vastaa valtion virka- ja työehtosopimuksen kustannusvaikutusta.

Vuodelle 2010 on sovittu palkankorotuksesta 1.11.2010, joka on suuruudeltaan 0,98 prosenttia. Se sisältää yleiskorotuksen 0,4 prosenttia sekä palkkausjärjestelmän kehittämiseen kohdistettavan järjestelyerän 0,58 prosenttia. Sen lisäksi marraskuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kuukausipalkasta laskettava 5,5 prosentin suuruinen kertaerä.
 
Vuoden 2011 palkankorotuksista neuvotellaan helmikuun 2011 loppuun mennessä. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, sopimus on irtisanottavissa päättymään 28.2.2011.
 
Uusi yliopistojen työehtosopimus sisältää muutoksia aikaisemmin yliopistoissa sovellettuun valtion virka- ja työehtosopimukseen verrattuna. Uudistuksia tehtiin mm. opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikamääräysten soveltamisalaan, yleiseen työaikaan, palkkausjärjestelmien prosessiin sekä sairausajan palkkaan, jonka osalta hyväksyttiin palkansaajapuolen tekemä esitys kahden aikaisemmin voimassa olleen järjestelmän yhdistämiseksi.  

Neuvottelutuloksen voimaantulo edellyttää osapuolten hallintojen hyväksymistä.

Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt lakossa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajaa edustava Kemianteollisuus KT ry tapasivat 8.3. työriitojen sovittelijan Heikki Pohjan, mutta neuvotteluissa ei päästy eteenpäin. Sovittelu jatkuu mahdollisesti ensi viikonloppuna.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi 9.3. vuorotteluperiaatteella 20 suurimmassa kemian alan yrityksessä.

Yli tuhat ylempää toimihenkilöä Orion Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä ovat lakossa ajalla 9.–10.3. Tämän jälkeen 11.–12.3. ovat vuorossa Neste Oil Oyj tytäryhtiöineen, Gasum Oyj tytäryhtiöineen sekä Oy Aga Ab.

YTN tavoittelee jäsenistölleen, ylemmille toimihenkilöille työehtosopimusta kemian alalle. Keskeiset tavoitteet ovat vapaa-aikana työssä matkustamisen korvaaminen, ylitöiden korvaaminen työaikalain mukaan ja luottamusmiesjärjestelmä, sekä palkankorotus.

Lisätietoja Akavan jäsenmääristäAjankohtaista tietoa neuvottelujärjestöjen sivustoilta

varhainen välittäminen työyhteisössä

ivory king marvel là ai