jäätilanne jyväskylä tuomiojärvi
başın sol tarafı ağrıması 29.3.2017

real madrid vs vålerenga online Akavan perhevapaamalli: tasa-arvoa ja joustavuutta

Akavan perhevapaamallin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä työelämän tasa-arvoa. Malli joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja tuo lisää turvaa perhevapaalta työhön palaavalle sekä nostaa työllisyysastetta. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot.

Perhearki_19_a

nagy krisztina kézilabda Tasa-arvoa tehdään ja rakennetaan työpaikoilla. On olennaista, kuinka perhevapaajärjestelmän muutokset toimivat sekä perheiden että työpaikkojen arjessa.

olivera milosavljević biografija Akava esittää perhevapaamallissaan muutoksia, jotka lisäävät työelämän tasa-arvoa ja nostavat työllisyysastetta. Tavoitteena on, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot.

vålerenga if oslo hockey Akava pyrkii mallillaan turvaaman töihin paluuta ja sen kannustavuutta. Mallissa on otettu huomioon perheiden ja lasten sekä työpaikan näkökulma. Akavan mallissa pidennettäisiin vanhempainvapaajaksoa, siten että lapsi on 15 kuukauden ikäinen vanhampainvapaiden päättyessä jos perhe käyttää vapaat täysimääräisenä. Lisäksi ehdotus joustovapaa-osion käytöstä kannustavampi työhön paluun suhteen kuin nykyinen malli.

vähennyskelpoiset liiketoiminnan kulut Akavan malli edistää korkeakoulutettujen yhtäläisiä mahdollisuuksia työhön ja perheeseen kaikilla koulutusaloilla, asematasoilla ja ammateissa. Pääasialliset keinot liittyvät työlainsäädännön muutoksiin, minkä tueksi esitämme sairausvakuutuksen ja verovaroin rahoitettavien perhevapaaetuuksien kehittämistä.

hopeless pdf español Perhevapaalta työhön palaavat tarvitsevat korkeampaa suojaa kuin nykyinen lainsäädäntö turvaa. Tämän vuoksi työsopimuslakia sekä lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tulee uudistaa.

počasie nitra marec 2018 Akava on kannattanut aiemmin 6+6+6-mallia, mutta siihen siirtyminen nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Akavan uusi malli joustavoittaa ja uudistaa järjestelmää merkittävästi.

jacuzzi al pasado 2 online español latino Akavan mallissa astutaan iso askel eteenpäin ja luodaan vahvaa arvo- ja asennemuutosta. Akava on lisännyt vanhempien yhdenvertaisia jaksoja (äitiys- ja isyysvapaat) ja halunnut jättää perheille enemmän vaihtoehtoja. Perhevapaajärjestelmän kehittäminen jatkuu; seuraavassa vaiheessa tulevaisuudessa on luonteva askel jakaa myös vanhempainvapaa-jaksoa tasaisemmin vanhempien kesken.

abdullah öcalan sözleri felsefe Uusi malli vaikuttaa perhevapaajärjestelmän kustannuksiin. Kustannukset kasvavat sen mukaan, miten etuuksia käytetään. Akavan malli nostaa kustannuksia noin 20–138 miljoonaa euroa, mutta erittäin todennäköistä on, että kustannukset kasvavat maltillisesti mallin uudistuessa. Käyttäytymistä ja vapaiden käyttämistä uuden mallin mukaan on lähes mahdotonta ennustaa, mutta voidaan arvioida nykyisten vapaiden ja etuuksien käytön perusteella, että kustannukset kasvavat alkuvaiheessa noin 20–50 miljoonaa euroa.

millaista on tiskarin työ Parempaan perhevapaamalliin sijoittaminen ei ole pelkkä kuluerä, vaan tuo myös myönteisiä vaikutuksia.

Akavan malliin kuuluu vanhempainvapaa- ja joustovapaa-osio

aseseppä koulutus armeija Mallissa on kaksi pääelementtiä: vanhempainvapaa- ja joustovapaa-osio.

mistä tilata ilman luottotietoja Vanhempainvapaa-osioon kuuluu raskausraha, äitiysvapaa, isyysvapaa ja vanhempainvapaa. Vanhempainvapaan jaksoja voi käyttää kunnes lapsi on kolmevuotias.

haisevat kengät pakkanen Joustovapaa-osio, jonka käytössä on useita vaihtoehtoja, korvaa kotihoidontuen ja joustavan hoitorahan. Perhe voi käyttää joustovapaan jaksoja siihen asti, kun lapsi täyttää 7 vuotta, myös ennen kuin on käyttänyt kaikkia vanhempainvapaan jaksoja.

Akavan perhevapaamalli - kokonaisuus
Akavan perhevapaamalli kokonaisuudessaan

Vanhempainvapaa-osio

virkamieheltä vaadittava ruotsin kielen taito Mallissa korostetaan kummankin vanhemman yhtäläisiä vapaita, se tuo kummallekin vanhemmalle samankokoisen ja samoin korvattavan osan.

grigališkasis choralas lietuvoje Äidin osuus on entisellään, 105 päivää, mutta se jaetaan kahteen osaan, raskausrahaan ja äitiysrahaan.

tekninen päällikkö palkka Mallissa äidillä on mahdollisuus aloittaa perhevapaakausi nykyistä myöhemmin eli viimeistään 15 päivää ennen laskettua aikaa, kuten raskaussuojeludirektiivissä säädetään. Hyväkuntoisen odottavan äidin ei tarvitse jäädä äitiysvapaalle kuukautta ennen laskettua aikaa, mutta tämäkin mahdollisuus säilyy.

lattialämmitys valun kuivuminen Mallissa on kuusi päivää enemmän 90-prosenttisesti korvattavia päiviä, jotta molemmilla vanhemmilla olisi yhtäläiset jaksot.

yksityinen pysäköinninvalvonta jyväskylä Isälle tulee yksi selkeämmin yhtenäinen korvamerkitty jakso, päivien määrä ei runsaasti kasva, mutta yhdenmukaisuus äidin jakson kanssa lisääntyy. Tällä halutaan korostaa ja painottaa molempien vanhempien merkitystä ja osallisuutta. Tässä suhteessa Akavan malli on yhdenmukainen muiden tahojen esittämien mallien kanssa. On osoitettavissa, että isän omat jaksot ja niiden korvattavuus lisäävät niiden käyttöä.

Vanhempainvapaa
Akavan perhevapaamalli, vanhempainvapaa-osio

Vanhempainvapaaosion elementit

Raskausraha 30 päivää
 • korvaustaso 90 % työtuloista kuten nykyisin
 • alkaa 30–15 päivää ennen laskettua aikaa
 • muutos: äiti voi aloittaa viimeistään äitiysvapaan viimeistään 15 päivää ennen laskettua aikaa, kun nykyisin rajat ovat 30–50 päivää ennen laskettua aikaa
Äitiysvapaa 75 päivää
 • korvausaste 30 päivää 90 %, loput 70 %
 • lisää äidin 90-prosenttisesti korvattavia päiviä 54 päivästä 60 päivään
 • ei siirrettävissä toiselle henkilölle  
Isyysvapaa 75 päivää
 • korvausaste 30 päivää 90 %, loput 70 %
 • muutos: pitenee 54 päivästä 75 päivään
 • ei siirrettävissä toiselle henkilölle
  Vanhempainvapaa 200 päivää
 • korvausaste 70 %
 • muutos: lisääntyy 42 päivää
 • jaettavissa vapaasti vanhempien kesken
 • käytettävissä kokoaikaisesti tai puolittaisena (100 % tai 50 %)
 • tällä tavoin voidaan pidentää perhevapaiden kestoa ja samalla poistuu nykyinen velvoite olla yhtäaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla – tämä joustavoittaa mallia merkittävästi, mutta mahdollisuus olla yhtäaikaisestikin vanhempainvapaalla säilyy
 • jos vanhempi työskentelee vanhempainvapaalla, työssäolopäiviltä ei makseta päivärahaa ja päivä säilyy käytettävänä vanhempainvapaa-päiväsaldossa. Tämä poistaa ainakin jossain määrin kannustinloukkua. Akavalaisessa jäsenkunnassa äidit haluavat tehdä osittaisia tai satunnaisia työrupeamia esimerkiksi osaamisen ylläpitämiseksi.

Muuta huomioitavaa

 • vanhempien tasa-arvoisuus toteutuu
 • yhteinen aika vanhempien kesken kuten nykyisin 18 päivää
 • vapaat ovat käytettävissä, kunnes lapsi on kolmevuotias, siinä järjestyksessä kuin vanhemmat katsovat parhaaksi
 • joustovapaajaksot ovat käytettävissä vanhempainvapaajaksojen lomassa

veterinär björkhem kristianstad
Jos ansiosidonnaiset vanhempainvapaat pidetään yhdenjakoisesti ja täysimääräisesti, lapsi on vapaiden päättyessä 15 kuukauden ikäinen. Töihin paluun voi katsoa olevan kannustavampaa, sillä lapsi on kykenevämpi ilmaisemaan itseään ja motorisesti kehittyneempi. Perhe voi käyttää vanhempainvapaata puolittaisena, jolloin jaksoa voi pidentää tarvittaessa.

ole rohkealla mielellä Vanhempien ei tarvitse olla yhtäaikaisesti osittaisella vanhempainvapaalla, kuten nykyisessä mallissa mikä lisää sen käytettävyyttä ja joustavuutta huomattavasti. Lisäksi vanhempainvapaan lomassa työskentely on taloudellisesti ja vapaajärjestelmän kannalta järkevämpää, kun työskentelypäivältä ei makseta päivärahaa. Nykyisessä mallissa tällaisessa tapauksessa maksetaan vähimmäispäiväraha työskentelypäiviltä.

Joustovapaa-osio

cécile de france cannes 2015 Joustovapaa korvaa kotihoidontuen ja joustavan hoitorahan, jota nykyisessä mallissa saa jos tekee lyhennettyä työaikaa lapsen ollessa alle kolmevuotias. Joustovapaaetuuden kokonaissumma on kaikille perheille sama eli 4 500 euroa, ja perhe voi käyttää sitä kolmella eri tavalla tai niiden yhdistelmänä siihen saakka, kun lapsi täyttää 7 vuotta.

Esimerkki perhevapaat jaettu mahdollisimman tasan

brother tulostimen värikasetin vaihto

Joustovapaan käyttötavat

Joustovapaan käyttömahdollisuus 1

Täysimääräinen kiintiöity joustovapaa (500 euroa/kk)
 • voi käyttää täysimääräisenä lapsen kokoaikaiseen kotona hoitamiseen, kuitenkin enintään siihen asti kun lapsi täyttää kaksi vuotta
 • kiintiöity siten, että kummallekin vanhemmalle on kolmen kuukauden joustovapaajakso, jota ei voi luovuttaa toiselle. Yhdeksän kuukauden täysimääräinen joustovapaa on mahdollinen, jos kumpikin vanhempi käyttää siitä vähintään 3 kuukautta (3 kuukautta äiti tai vanhempi 1; 3 kuukautta isä tai vanhempi 2; 3 kuukautta jaettavissa)
 • enintään 9 kuukautta, jos vanhemmat käyttävät kiintiöidyn osuutensa

Joustovapaan käyttömahdollisuus 2

Puolittainen joustovapaa (250 euroa/kk)
 • on perheen käytettävissä hoidettaessa lasta kotona, kuitenkin enintään 3-vuotiaaksi asti

Joustovapaan käyttömahdollisuus 3

Puolittainen joustovapaa (250 euroa/kk)
 • vanhemman tehdessä osa-aikatyötä (enintään 80 % kokonaistyöajasta) lapsen ollessa enintään 7 vuotta

sanonta ei näe metsää puilta Perheet voivat päättää, miten joustovapaa parhaiten tukee perheen ratkaisuja. Perhe voi käyttää etuutta eri tavoin, esimerkiksi niin, että

 • lasta hoidetaan kotona kaksivuotiaaksi (edellyttää kummankin vanhemman osallisuutta) tai
 • perhe voi käyttää esimerkiksi neljä kuukautta täysimääräisenä joustovapaana (lapsi alle kaksivuotias) ja sen jälkeen puolittaisena joustovapaana kompensoimaan lyhennettyä työpäivää tai
 • kompensoimaan vanhemman osa-aikatyötä puolen vuoden ajan

saanen keçisi yetiştiriciliği kitabı

Akavan perhevapaamallin keskeiset hyödyt

norrgården design falun

Päiväkodissaa09

kultainen sääntö ruotsiksi

Malli huomioi erilaiset perhemuodot

 • Malli on sukupuolineutraali. Vanhempien oikeudet ovat samat samaa sukupuolta oleville vanhemmille
 • Huomioi eri perhemuodot eli antaa samat oikeudet etävanhemmille
 • Yksinhuoltajalla oikeus yhtäläisiin vapaisiin kuin ns. kahden vanhemman perheissä

Perhevapaita on mahdollista käyttää joustavammin

 • vanhempainvapaita (äitiys-, isyys, vanhempainvapaa) on mahdollista pitää kunnes lapsi on kolmevuotias
 • vanhempainvapaita ja joustovapaita voidaan käyttää myös lomittain perheen tarvitsemalla tavalla

Malli jakaa isälle kaksi omaa kolmen kuukauden jaksoa

 • isyysvapaa 75 arkipäivää (3 kuukautta)
 • kiintiöidyssä joustovapaassa kolmen kuukauden kiintiöity jakso

Pidentää vanhempainvapaata nykyisestä 158 päivästä 200 päivään

 • Vanhempainvapaakausi pitenee siten, että lapsi on sen päättyessä 15 kuukautta, kun äitiys- ja isyysvapaa on pidetty täysimääräisinä.

Korvaa kotihoidontuen joustovapaalla

 • Lapsesta on intään 7 vuotta
  mahdollista saada korotettua hoitorahaa (500 euroa/kk) kunnes hän on kaksivuotias ja kokopäiväisesti kotihoidossa. Alennettua hoitorahaa (250 euroa/kk) on mahdollista saada, kunnes lapsi on kolmevuotias.
 • Järjestelmä kannustaa palaamaan töihin viimeistään, kun lapsi on kaksivuotias
 • Joustovapaata voidaan myös käyttää puolittaisena osa-aikatyön ohessa

Töihin paluun turvaaminen

 • vanhempainvapaalta palaavalle kolmen kuukauden jälkisuoja
 • 2500 euron kertakorvaus muutettava siten, että se maksetaan äidin töihin palattua
 • palveluseteli työllistymistä tukevien palveluiden hankkimiseksi niille vanhemmille, jotka ovat ilman työsuhdetta, johon palata

Osapäiväinen maksuton pedagoginen varhaiskasvatus

 • kaikilla yli kolmevuotiailla lapsilla oikeus osapäiväiseen pedagogiseen varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa maksuttomasti

Antaa työvalineitä perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen työpaikoille ja perheille

 • perhevapaiden käytöstä ja niihin liittyvistä joustoista on sovittava työpaikkakohtaisesti henkilöstö- tai tasa-arvosuunnitelman tai muun suunnitelman osana
 • huomioidaan mahdollisimman hyvin työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja yhdenvertainen kohtelu työpaikalla
 • mahdollisuus osa-aikatyöhön nykyistä joustavammin
 • perheiden tueksi tulee kehittää sovellus, joka helpottaa vapaiden suunnittelua ja taloudellisen tuen määrän arviointia

Parantaa työllisyysastetta

 • perhevapaan tasaisempi jako ja turvallisempi töihin paluu lisää kannustavuutta palata töihin
 • perhe voi rakentaa paremmin ratkaisuja, joilla jaettu perhevastuuta ja osa-aikainen työ on mahdollista

Lakimuutokset: vapaiden määrä työsopimuslaissa ja vuosilomalaissa  

Nykyisin vanhempainvapaiden määrä on kirjattu työsopimuslakiin ja oikeus niihin on sidottu sairasvakuutuslain vanhempainvapaapäivärahakausiin. Uudistuksessa tulee tämä sidos purkaa. Työsopimuslakia olisi tarkoituksenmukaista selkeyttää ja yhtenäistää työntekijän oikeuksia vapaajaksojen määrään ilman, että merkittävästi lisätään työnantajan velvoitteita.

Työsopimuslakiin tulisi kirjata oikeus vanhemmille yhtäläiset oikeudet siten, että lapsen   syntymän yhteydessä on oikeus kolmeen jaksoon ja muutoin viiteen jaksoon.

Perhevapaalla olijalla säilyy paluuoikeus työsuhteeseensa, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Tämä säilyisi ennallaan.wypożyczalnia samochodów wrocław lotnisko express Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
home significado en español de cool

Evästekäytännöt

shakhtar donetsk fenerbahçe twitter Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

koulumestarin päiväkoti yhteystiedot Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

arton auto jyväskylä Lisätietoa evästeistä saat sivulta női magassarkú cipők online.

2. Miksi evästeitä käytetään?

laukkujen säilytys lontoo Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

hyviä kirjoja 2014 Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

rekonstruktion von beständen aufgaben Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

kesätyöt 2016 nuorille tampere Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

ystävänpäivä askartelua lapsille Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

sähkötupakka myymälä tampere Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

hyväksytyn tarjouksen peruminen Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

laitoshoidossa olevien vanhusten määrä